Operational Sales

Foneem ondersteunt u bij het structureel verhogen van de effectiviteit van uw business to business verkooporganisatie.

 

De strategie richt zich op:

  • het bevestigen van de gewenste sales-cultuur

  • het introduceren van de daarop passende sales management structuur;

  • het introduceren van de factor tijd als parameter;

  • het optimaliseren van de attitude van de aanbiedende partij;

  • het betrekken van de kopende partij bij het koopproces;

  • het bewust worden van de invloed van verwachtings-management;

  • het in een vroeg stadium vastleggen van de commerciele ambities per klant

  • het nastreven van een groot effect door de introductie van kleine stappen.


 

Contact: